SV ’t Fort maakt zich hard voor een veilig en positief sportklimaat,

zodat eenieder die de schietsport beoefend, dit in een veilige omgeving en op een verantwoorde manier kan doen. We doen dit in samenwerking met de KNSA en de gemeente Haarlemmermeer in het kader van “Veilig Sportklimaat”.

Elke sporter heeft het recht om in een veilige omgeving te kunnen sporten. Onze Trainers/Coaches werken conform de door NOC*NSF opgestelde “Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders”.

Ook van onze leden, vrijwilligers en bestuur verwachten wij sportief en integer gedrag, waarmee wij bedoelen dat we elkaar met respect behandelen.  Wij volgen hierbij de richtlijnen van de KNSA  die grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, moeten voorkomen. Tevens zijn wij voorbereid om adequaat om te gaan met de gevolgen wanneer dat toch mocht gebeuren.

Wat verstaat SV ’t Fort onder agressie en geweld?

Iedere gewelddadige intimiderende, seksistische en/of discriminerende uitlating of gedraging naar personen of goederen en elke andere vorm van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder vallen bijvoorbeeld schelden, aannemen van een dreigende houding, bedreigingen uiten, schoppen, slaan, belemmeren van de doorgang, bedreiging met een scherp voorwerp, verwonden, spugen, vernielen van materiaal, etc.

Uitgangspunten

  1. Agressie en geweld worden niet geaccepteerd.
  2. Incidenten worden gemeld aan de VertrouwensContactPersoon (VCP) of het bestuur, ernstige incidenten worden gemeld aan de politie.
  3. Slachtoffers van agressie en geweld worden beschermd door SV ’t Fort.

Mocht u willen praten over veilig sportklimaat en grensoverschrijdend gedrag, kunt u altijd terecht bij het bestuur, of bij de VertrouwensContactPersonen van de vereniging, Annelie Bisschops en Margot Lommerse. Te bereiken op VCP.svtfort@gmail.com.

Meer informatie: