Beste schutter,

Het blijkt dat jouw e-mailadres in ons nieuwsbriefsysteem is “verdwenen”. We gebruiken steeds meer ons e-mailsysteem om alle leden zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen bij onze club. Graag je e-mailadres bijgaand invullen en doorsturen zodat dit gecorrigeerd kan worden en wij je in de toekomst goed op de hoogte kunnen houden. Hartelijk bedankt voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het secretariaat.


Update

* vereist

Intuit Mailchimp