Informatie bijgewerkt: 07 Mei 2020.

Beste leden,

I.v.m. het besluit van de regering en advies van NOC NSF aangaande het Coronavirus,
hebben de besturen van alle bij ons schietende verenigingen besloten
alle schietavonden en zondagen tot 1 September op te schorten.

De club is dus tot 1 September gesloten.

Meer informatie over het opgevolgde advies en aangescherpte maatregelen is te vinden op:

Rijksoverheid

Laatste nieuws van de KNSA:

knsa.nl

Protocol verantwoord sporten NOCNSF

• Sportprotocol

Verlenging verloven:

Afdelingen Korpscheftaken i.v.m. coronavirus gesloten

dinsdag 17 maart 2020

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt.

De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

Zie ook: