logo Schietsport vereninging 't Fort Hoofddorp

Algemene informatie over de schietsport

SV-t-fort-banen

De Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA), wet en regelgeving m.b.t. schietsportvereniging 't Fort Hoofddorp.

 

Sportschieten

 Sportschieten is een sport voor perfectionisten die niets willen missen. Een sport waar alles in zit, van beginneling tot topsportniveau. Kortom, een sport voor iedereen. Een sport die in Nederland door meer dan 40.000 KNSA schutters wordt beoefend. Een sport die door bijna iedereen en op verschillende leeftijden kan worden beoefend.

Je moet als schutter wel bepaalde kwaliteiten bezitten. Om goede resultaten te behalen bij het schieten, moet je beschikken over een goede conditie, lichaamsbeheersing en concentratievermogen. Met deze eigenschappen kun je uitgroeien tot een topper, waarvan Nederland er inmiddels een aantal kent.

Wat zijn de bijzondere kenmerken van sportschieten.

De spanning bij de wedstrijd en de ontspanning (nou ja....) tijdens het oefenen. De concentratie voor het schot. De verantwoordelijkheid en zelfbeheersing die het bezitten en hanteren van vuurwapens met zich meebrengen. Het zelf laden van de munitie om zo tot een nog beter schotresultaat te komen. Het langzaam maar zeker onder de knie krijgen van al die handelingen en de techniek die nodig zijn om een steeds hoger gemiddelde te schieten of steeds grotere vaardigheid te verkrijgen. De schijfdisciplines of de meer dynamische disciplines als het militair pistool- of parcoursschieten. Het grote en het kleine kaliber. Het geweer, de revolver of het pistool; de 10 meter afstand of het grote werk op 100 meter en zelfs op de 300 meter. Eigenlijk is dus veel interessant aan sportschieten. En wat vooral niet vergeten mag worden, de gesprekken en discussies over wapens, de technieken, de herlaadresultaten en het gezellig napraten aan de bar, kortom het uitwisselen van ervaringen met elkaar.

Schietsportonderdelen (disciplines)

De schietsport kent een grote diversiteit aan onderdelen (disciplines). Ze wordt namelijk beoefend met verschillende vuur- en luchtdrukwapens. De vuurwapens variëren van zeer moderne schietsportwapens tot zeer oude voorladers uit vorige eeuwen. Voor alle schietport onderdelen bestaan reglementen aan de hand waarvan wedstrijden worden verschoten. Voor elk onderdeel zijn er diverse kampioenschappen, waaronder District- en Nederlandse Kampioenschappen. 17 schietsportdisciplines worden beoefend op de Olympische Spelen. Het kleiduivenschieten is wellicht het meest bekende voorbeeld, maar er zijn ook Olympische wedstrijden in een grote verscheidenheid aan geweer en pistooldisciplines.

Luchtdruk

Het schieten met luchtdrukwapens, zowel geweer als pistool, is een relatief goedkope tak van de schietsport. Hierdoor wordt het "luchtdruk schieten" met name door junioren maar ook door volwassenen veelvuldig beoefend. Sportschieten met luchtgeweer of pistool doe je over een afstand van 10 mtr. pistool tot 50 mtr. geweer.

Geweer

Gemakshalve onderscheiden we bij het geweer schieten twee wapengroepen: het Klein Kaliber Geweer schieten (KKG) en het Groot Kaliber Geweer schieten (GKG). Beide onderdelen worden beoefend vanuit drie houdingen, namelijk staand, knielend en liggend of in combinatie van deze 3-houdingen. Bij KKG wordt er geschoten over de afstanden 12, 50 en 100 meter en bij GKG over de afstanden 100, 300, 400 en zelfs 500 meter.

 

Pistool

De techniek van het pistoolschieten is geheel anders dan het geweer schieten. De meeste pistooldisciplines worden verschoten op stilstaande schijven, over de afstanden 10, 25 en in de moeilijkste discipline 50 meter. Echter, binnen de pistooldisciplines ontstaat een groeiende belangstelling voor de zogenaamde dynamische onderdelen. Een goed voorbeeld hiervan is de discipline Olympisch Snelvuur. Dit is een onderdeel waarbij de schietschijf slechts even zichtbaar is en de schutter in die korte tijd moet proberen een 10 te schieten. Het uiterlijk van schietsportpistolen is zeer verschillend. Het pistool schieten kent een grote variëteit aan wedstrijdonderdelen omdat er met veel verschillende typen wapens wordt geschoten. Zo zijn er niet alleen klein kaliber pistolen, maar ook groot kaliber pistolen, speciale sportpistolen en natuurlijk ook revolvers.

 

Aanschaf van het wapen

Een beginnende sportschutter mag volgens de Nederlandse wetgeving al direct een eigen luchtdrukwapen aanschaffen, maar geen eigen vuurwapen. De basistechnieken van het geweer en pistoolschieten kunnen met gebruikmaking van luchtdrukwapens goed worden aangeleerd. Bij onze vereniging wordt alleen zelfstandig met luchtwapens geschoten.
In de aspirantentijd en het daarop volgende jaar mag de aspirant of het lid met vuurwapens schieten, beginnende met .22 klein kaliber. Wanneer men beter geoefend raakt en na een bepaalde periode ook met grotere kalibers, dit doet men met verenigingswapens. Hierdoor kan de schutter kennismaken met diverse schietsportonderdelen (disciplines), alvorens hij, na een jaar lid te zijn van een vereniging en op voordracht van het bestuur, een keuze maakt uit de verschillende disciplines en een daarvoor geschikt wapen aanschaft. Gelet op de relatief hoge aanschafkosten van een schietsportwapen, mag een schutter ook gebruik blijven maken van onze 'verenigingswapens'.

 

Ook u kunt kennis maken met de schietsport.

Neem contact met ons op via het 'contactformulier' en vermeldt in het 'Bericht' vak dat u een afspraak wilt maken voor een introductie. Daarna wordt er een afspraak met u gemaakt voor een woensdag of vrijdagavond.

De aanvraag moet wel in lijn zijn met interesse in de schietsport en een eventueel lidmaatschap van onze vereniging.

Alle andere fun en daaraan gerelateerde aanvragen worden afgewezen!

 

 

De Schietsportbond

logo knsa De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) is de instantie die in Nederland het klimaat schept en onderhoudt, waarin de schietsport kan gedijen. Daarbij staan voor de KNSA de belangen van zowel de recreatieve als wedstrijdschutter voorop. De KNSA ontstond aan het einde van de jaren zestig toen de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters, de schietvereniging De Vrijheid en de Nederlandse Luchtbuksfederatie samen gingen. De KNSA telt inmiddels meer dan 750 aangesloten verenigingen met meer dan 40.000 sportschutters.

Lees meer: De Schietsportbond

Vuurwapenverlof 'WM4'

 Het 'verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen', de WM4.

Om in aanmerking te komen voor een 'verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen', een wapenverlof genoemd, moet je aan het volgende eisen voldoen:

  • Je moet minimaal 18 jaar oud zijn.
  • Je mag geen strafblad of ingrijpende strafbare feiten gepleegd hebben.
  • Je moet tenminste een jaar lid zijn van een Nederlandse schietvereniging.
  • Je moet goed- en veilig om kunnen gaan met wapens.
  • Je moet minimaal 18 schietbeurten over de afgelopen 12 maanden in je schietregister geregistreerd hebben.

 Wanneer je een jaar of langer definitief lid bent van een schietsportvereniging (de eerste zes maanden aspirantentijd tellen niet mee voor het jaar lidmaatschap) bestaat de mogelijkheid om een eigen wapen aan te schaffen. Het wapen moet geschikt zijn voor een olympische discipline in het kaliber .22LR.

Het kaliber en het soort wapen zijn afhankelijk van de KNSA disciplines die bij de vereniging in clubverband beoefend kunnen worden en de fasering zoals vastgelegd in de Circulaire Wapen en Munitie. Dit betekend dat niet met elk type wapen of kaliber geschoten mag en kan worden op de vereniging. Stem dit goed af met het bestuur. Heb je de goedkeuring van het bestuur dan kun je gaan beoordelen welk wapen en welke discipline voor jou het meest geschikts is. Doe dit zorgvuldig, een wapen aanschaffen vergt nogal wat papierwerk en kan niet zomaar even geruild worden. Als de keuze gemaakt is en je voldoet aan alle relevante opberg voorschriften ga je met deze gegevens naar het bestuur. De wapenhandelaar verstrekt een optie bon met gegevens van zichzelf en het wapen.

Met deze gegevens kun je door iemand van het bestuur van de vereniging een WM 3 laten invullen.

Het bestuurslid vult een deel in en je moet zelf ook een deel invullen. Je moet wel weten welke discipline je gaat trainen met het gekozen wapen, dat wordt van je verwacht.

Op dit formulier worden de gegevens van de vereniging, het wapen en jouw gegevens ingevuld.

Je kunt op dit formulier tevens aangeven of je de bijbehorende munitie voorhanden wilt hebben.

Nu heb je een voldoende ingevuld WM 3 formulier waarmee je naar het Politiebureau moet. Je maakt een afspraak en levert het formulier en 2 pasfoto's in bij de afdeling 'Bestuurlijke Zaken'. Deze afdeling gebruikt de gegevens om na te kijken of er geen antecedenten zijn (of je geen strafblad hebt enz.). Dit natrekken kan ongeveer 2 tot 6 weken in beslag nemen. Na het inleveren moet je er zorg voor dragen dat je aan de wettelijke normen voor het opbergen van het wapen en de munitie voldoet. Je wapen en munitie moeten in een kluis apart worden op geborgen. De gegevens daarover kun je met het bestuur bespreken, maar je moet er voor je het wapen krijgt wel aan voldoen.

Indien alle gegevens kloppen en je aanvraag wordt geaccepteerd, belt de Politie je voor een afspraak om bij jou langs te komen. Als het opbergen (de kluizen) in orde zijn bevonden krijgt je het verlof, de WM3 en tevens een vrijwaringbewijs de WM2 voor de wapenhandelaar van wie je het wapen ontvangt. Hierna kun je het wapen gaan ophalen bij de wapenhandelaar die je na inlevering van het vrijwaringbewijs het wapen overhandigd. Als alles goed gegaan is kun je naar de verenigingen om daar je eerste schot te lossen met je eigen wapen. Daarna moet je binnen zeven werkdagen en na afspraak, met het wapen opnieuw langs de afdeling Bestuurlijke Zaken. Ze controleren dan het serienummer en het type wapen met de gegevens die zij hebben ingevoerd in hun dossiers.